Cadbury Poland

Panele akustyczne:
Kubatura obudowy: 96,2 m3
Powierzchnia materiałów absorpcyjnych: 80,4 m2
Dodatkowo: tłumik kanałowy podajnika taśmowego, wytłumienie lejów zrzutowych, instalacja wentylacyjna i oświetleniowa.
Zmierzona skuteczność instalacji: 9,5 dB
Całkowity czas realizacji zadania: 10 dni

Przedmiotem realizacji były elementy linii technologicznej do produkcji cukierków umiejscowionej w hali produkcyjnej zakładów Cadbury Poland pod Wrocławiem.

Zakres prac przewidywał wykonanie pomiarów wraz z określeniem oddziaływania poszczególnych źródeł hałasu na przestrzeń produkcyjną. Podanie rozwiązań ograniczających niekorzystny wpływ urządzeń na poziom hałasu w hali. Wykonanie koniecznej adaptacji przy uwzględnieniu warunków technologicznych.
W trakcie przeprowadzonych analiz ustalono, że źródłami hałasu o największym poziomie emisji były urządzenia do pakowania cukierków, tzw. pakowaczki. Poziom hałasu emitowanego wynosił 94,2 dB dla częstotliwości średnich i wysokich Rozwiązanie przewidywało zaprojektowanie i wykonanie obudowy dźwiękoizolacyjnej wraz z elementami dodatkowymi. Technologia wymagała łatwego demontażu przynajmniej jednej ze ścian w celu ewentualnej wymiany maszyn oraz łatwego dostępu w celu bieżącej obsługi urządzeń wewnątrz obudowy. Zastosowano panele akustyczne produkcji własnej. Dodatkowym warunkiem było spełnienie wysokich wymogów sanitarno-higienicznych dotyczących przemysłu spożywczego.

Zaprojektowana obudowa akustyczna charakteryzowała się wysokimi parametrami izolacyjno-dźwiękochłonnymi. Wykonana obudowa spowodowała obniżenie poziomu hałasu na stanowiskach pracy do poziomu dopuszczalnego przez Polskie Normy. Panele akustyczne zostały wykonane z blachy stalowej. Dodatkowe wyłożenie wewnętrznych powierzchni warstwami dźwiękochłonnymi ECOPHON umożliwiło pracę obsługi wewnątrz obudowy. Pomierzone parametry pokryły się w 95% z teoretycznymi co świadczy o dużej skuteczności ustroju izolacyjno-dźwiękochłonnego. Zastosowane panele akustyczne mające styczność z produktem posiadają atesty PZH. Montaż paneli wykonano bez przerw produkcyjnej z zachowaniem wszystkich wymaganych warunków sanitarno-higienicznych.