Wedel S.A.

Przedmiotem opracowania był młynek do rozdrabniania ziarna kakaowego.

Zakres prac obejmował wykonanie pomiarów oraz określenie możliwości ograniczenia niekorzystnego wpływu.
Poziom hałasu emitowany przez urządzenie osiągał wartość 107 dBA, co oznaczało przekroczenie dopuszczalnych normowych wartości o 22 dB.
Po wykonaniu części studialnej przystąpiono do drugiego etapu prac: sporządzenia projektu wykonawczego oraz wykonania obudowy. Założenia projektowe określały miedzy innymi: obniżenie poziomu hałasu do wartości dopuszczalnych, zachowanie ciągu technologicznego oraz zastosowanie materiałów posiadających atest PZH. Projekt przewidywał wykonanie obudowy akustycznej z elementów prefabrykowanych w naszym zakładzie produkcyjnym montowanych na miejscu wbudowania. Elementy prefabrykowane zbudowane były warstwowo z elementów o właściwościach izolacyjnych i materiałów absorpcyjnych zabezpieczonych przed uderzeniami mechanicznymi i wilgocią.

Po zakończeniu zadania, poziom hałasu w hali nie przekraczał wartości dopuszczalnej tzn. 85 dBA. Montaż obudowy wykonano przy zachowaniu warunków wysokich wymogów sanitarnych.


 

Kubatura obudowy: 17,5 m3
Powierzchnia czynna obudowy: 34,5 m2
Dodatkowo: drzwi akustyczne, okna dźwiękoizolacyjne, tłumiki szczelinowe, instalacja wentylacyjna i elektryczna.
Całkowity czas realizacji zadania: 12 dni