Fiat Auto Poland

W trzech zakładach produkcyjnych w Bielsku-Białej, Tychach i Częstochowie wykonano instalację akustyczną ciągów technologicznych do produkcji śrub.

Linie technologiczne długości 50 m składały się z prasy, stanowiska oczyszczania mechanicznego przez śrutowanie, stanowisko cynkowania galwanicznego. Źródłami hałasu były prasy oraz stanowisko śrutowania.
W celu obniżenia dźwięku zastosowano wibroizolatory pras oraz elementy osłon akustycznych urządzeń. Wykonanie obudów dźwiękoizolacyjnych dla pras tłocznych. Elementy osłon akustycznych, wykonane z blachy i wykładzin dźwiękochłonnych, montowano bezpośrednio do elementów konstrukcji prasy.

Efektem akustycznym było obniżenie poziomu hałasu o 12 dB.