NGK Ceramics Polska Sp. z o.o., Gliwice:

NGK Ceramics Polska Sp. z o.o., Gliwice:

Montaż tłumików hałasu czerpni i wyrzutni dachowych.